Hjem

Kunstforeningen K72


Velkommen på vores hjemmeside.


Aflysning af efterårsudstillingen 2020

Formanden skriver 25. september 2020:


Kære medlemmer


Det er med lige dele beklagelse, frustration og vemod at vi i bestyrelsen for K72 på et møde i aftes har truffet beslutning om desværre at måtte aflyse vores planlagte efterårsudstilling i uge 42. Baggrunden herfor er naturligvis den samme, som betød at vi måtte aflyse påskeudstillingen: corona.


Da vi for præcist en måned siden var samlet til bestyrelsesmøde var vi ikke i tvivl om, at vi ville kunne gennemføre vores efterårsudstilling, og vi tog fat på selve planlægningen. Hen over sommeren havde antallet af smittede med corona hele tiden været meget lavt, og mange af de restriktioner, der i foråret blev meldt ud fra myndighederne, var efterhånden blevet blødt op eller helt afskaffet.


Desværre har de sidste 2-3 uger vist et helt andet billede, og antallet af smittede er nu på et niveau, der tangerer eller overstiger antallet af smittede i foråret, ligesom antallet af indlæggelser på hospitaler er alarmerende højt. Heller ikke vores lokalområde er gået ram forbi.


I de fine lokaler i Sognehuset ville vi naturligvis godt kunne holde afstand, have godt med håndsprit og handsker mv., men det ændrer ikke på det faktum, at de fleste besøgende – hvis man overhovedet tør dukke op! – jo ikke i hverdagen er i tæt kontakt med hovedparten af dem, man kan komme til at møde i udstillingens åbningstid. For bestyrelse, hjælpere og udstillere er der yderligere den udfordring, at vi umuligt kan holde den fornødne afstand, medens udstillingen gøres klar og siden pakkes ned igen.


Vi er en lille forening, og vi går ikke konkurs, selv om vi må aflyse – mange andre frivillige foreninger er i en meget værre (økonomisk) situation end K72. Vi skal nok komme igen, forhåbentlig allerede til påske 2021 (1.-5. april).


Om vores beslutning falder ind under ”unødig bekymring” eller ”rettidig omhu” kan man altid diskutere, men vi har valgt at betragte det som rettidig omhu.


Vi håber, I forstår og accepterer vores beslutning, og I skal være endog meget velkomne til at kommentere den afgørelse, som bestyrelsen har truffet – det kan gøres blot ved at sende en mail til mig.


I foreningsåret 2020 har I - udover at deltage i generalforsamlingen og den dermed forbundne lodtrækning om kunstværker - ikke fået anden valuta for jeres kontingentkroner. Bestyrelsen har derfor besluttet at reducere kontingentet for 2021, således at det lyder på 75,- pr. medlem og 150,- for ægtepar/samlevende (normalt 175,- pr. medlem og 300,- for ægtepar/samlevende). Vi håber I fortsat har lyst til at bakke op om foreningen, og indbetaling af det reducerede kontingent kan ske til foreningens konto: reg.nr. 1551 og kontonummer 3417093 senest 31. december.


Mange hilsner, pas på hinanden og så håber vi at vi kan ses igen til næste år.


På bestyrelsens vegne
Børge Myrup, fmd.


Se øvrige meddelelser fra bestyrelsen----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Af vedtægter kan foreningens formål bl.a. læses:

Foreningens formål er at virke til fremme for kunstlivet i tidligere Børkop kommune. Dette vil foreningen

bl.a. realisere ved

a) gennemførelse af udstillinger

b) foredrag og diskussioner om billedkunst o.l.

c) indkøb og bortlodning af kunstværker til medlemmerne

d) medlemmer af foreningen får 10% rabat ved køb af kunstværker ved K72’s udstillinger

Stk. 3: Foreningens hjemsted er tidligere Børkop kommune.


Er du ikke medlem er det ganske enkelt at blive medlem. 


Medlemsskab koster pr. år 300 kr for ægtepar og 175 kr for enkeltpersoner.


Klik nedenstående mailadresse og send en mail til foreningens kasserer med dit ønske, navn og adresse.


Så bekræfter kassereren dit medlemsskab, når du på har indbetalt kontingentet til foreningens girokonto 3417093.


Send mail til kasserer@k72.dk


Brug i øvrigt menuen foroven til at navigere rundt.


Finder du ikke svar eller har du gode forslag er du velkommen til at kontakte foreningens formand Børge Myrup på mobil 20 27 23 45 eller på mail formand@k72.dkAasta Petersen