Bestyrelsen

Kunstforeningen K72


BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING


1: Børge Myrup, formand. - mail formand@k72.dk


2: Hanne Rasmussen, næstformand - mail nformand@k72.dk


3: Thorkild Højvig, kasserer -  mail kasserer@k72.dk


4: Majbritt List, sekretær - mail sekr@k72.dk


5: Finn Andersen, bestyrelsesmedlem - mail toveogfinn@gmail.com 

 

Ann-Lisbeth Sanvig

IMG_0202