Bestyrelsen

Kunstforeningen K72


 

 

BESTYRELSEN SOM VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2019


1: Børge Myrup, fmd. - mail formand@k72.dk


2: Leif Normann Rasmussen, næstfmd. - mail nformand@k72.dk


3: Hanne Rasmussen, kasserer -  mail kasserer@k72.dk


4: Majbritt List, sekretær - mail sekr@k72.dk


5: Erik Friis Olsson, bestyrelsesmedlem - mail efolss@gmail.comAnn-Lisbeth Sanvig